ชมคลิปทั้งหมดแบบ Playlist ได้บน Youtube ที่ https://www.youtube.com/watch?v=H8UpYXXRWmc&list=PLQfZG4Bgm8g2PgWmzMtUvpEPO6-DOKA1W

STEP1 dSiGNAEG CLOUD – Content Management วิธีการอัพโหลดไฟล์เข้าสู่ระบบ dSiGNAGE CLOUD 
STEP2 dSiGNAGE CLOUD – วิธีการสร้าง Playlist สำหรับเล่นคอนเท้นแบบสไลด์โชว์
STEP3 dSiGNAGE CLOUD – การสร้าง Schedule เพื่อกำหนดเวลาการเล่นคอนเท้นให้กับจอ Digital Signage