ชมคลิปทั้งหมดแบบ Playlist ได้บน Youtube ที่ https://www.youtube.com/playlist?list=PLQfZG4Bgm8g0RPfcgemJqUyrAvKtiJR2C

STEP1 dSiGNAEG CLOUD – Content Management วิธีการอัพโหลดไฟล์เข้าสู่ระบบ dSiGNAGE CLOUD 
STEP2 dSiGNAGE CLOUD – WebAuthor ออกแบบหน้าจอ Digital Signage ได้ง่ายๆ (Premium only) by dSiGNAGE
STEP3 – dSiGNAGE CLOUD การสร้าง Playlist ใน MagicInfo Server by dSiGNAGE