การตั้งค่า และการใช้งานฟังก์ชั่น Export to Email ในหน้าจอ Samsung Flip2 ที่บอกเลยว่าใช้งานได้ง่าย และสะดวกมากๆ