ภาพตัวอย่างการเลือกใช้ Digital Signage ที่ไม่คุ้มค่า  ภาพด้านซ้ายเป็นภาพจากร้านที่ใช้ระบบอื่น

Solution ทั่วไป

 • ใช้จอ Digital Signage หรือ TV ทั่วไป
 • ต่อ Mini PC หรือ Android Box หรือ USB เพื่อเล่นโฆษณา
 • อาจเกิดปัญหา Windows blue screen , Windows update หรือติดไวรัส
 • ใช้จำนวนสายไฟเพิ่ม x2 เท่า
 • อุปกรณ์ในการติดตั้งเพิ่มขึ้น
 • แสดงภาพผ่านสาย HDMI เพิ่มจุดผิดพลาดในระบบให้มากขึ้น
 • ควบคุมเครื่องเล่นได้
 • ควบคุมจอไม่ได้
 • ใช้ค่าไฟฟ้ามากกว่า เพราะอุปกรณ์เยอะกว่า
 • ต้นทุนต่อชุดสูงกว่า

Solution dSiGNAGE 

 • ใช้จอ Digital Signage เท่านั้น ออกแบบสำหรับธุรกิจโดยเฉพาะ
 • เล่นสื่อโฆษณาในตัวจอ ไม่ต้องต่ออะไรเพิ่ม
 • ใช้สายไฟสำหรับจอ 1 เส้น
 • อุปกรณ์ในการติดตั้งลดลง
 • ไม่ต้องมีสายรกด้านหลังเครื่อง
 • ควบคุมหน้าจอ และสื่อโฆษณาจากส่วนกลาง
 • เปิด/ปิด อัตโนมัติ ประหยัดไฟ
 • ใช้ไฟฟ้าน้อย เพราะอุปกรณ์น้อย และควบคุมได้