เมื่อปลายปี 2563 ที่ผ่านมาโรงพยาบาลองครักษ์ได้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงพยาบาลครั้งใหญ่ โดยในส่วนของ OPD นั้นเรียกได้ว่าเปลี่ยนไปมากจนทำให้เราลืมรูปแบบของโรงพยาบาลของรัฐแบบเดิมๆ ไปได้เลย หลังกจากเปลี่ยนใหม่แล้วก็ดูเรียบร้อย หรูหรา ไม่ต่างจากโรงพยาบาลเอกชนเลยทีเดียว

ส่วนที่เกี่ยวข้องกับเราส่วนหนึ่งนั่นคือการที่ผู้บริหารและทีมงานของโรงพยาบาลได้เล่งเห็นว่าเทคโนโลยี ป้ายประชาสัมพันธ์แบบดิจิทัล นั้นกำลังเป็นที่นิยม และให้ประโยชน์มากกว่าป้ายแบบเดิมๆ

dSiGNAGE ในฐานะผู้ให้บริการโซลูชั่นจึงได้นำเสนอจอ Digital Signage ให้กับทางโรงพยาบาลเพื่อติดตั้งทั่วบริเวณที่มีการปรับปรุงใหม่

ทำให้นอกจากสถานที่จะดูหรูหราขึ้นแล้ว เทคโนโลยีที่ใช้ยังช่วยให้การกระจายข่าวสารมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย

ประโยชน์ที่ได้หลังจากการเปลี่ยนป้ายประชาสัมพันธ์แบบเดิมสู่ Digital Signage

  • ประกาศข่าวสารได้ง่าย และรวดเร็ว โดยการกำหนดข้อมูลที่ต้องการประกาศผ่านระบบควบคุมจากส่วนกลาง สามารถกระจายข่าวสารไปได้รพร้อมกันทุกจุดในครั้งเดียว
  • ประหยัดค่าใช้จ่าย เพราะไม่ต้องทำสื่อสิ่งพิมพ์ใดๆ เพิ่มอีกแล้ว และยังช่วยลดปริมาณขยะที่เกิดหลังจากสิ่งพิมพ์หมดอายุ
  • เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้เจ้าหน้าที่ เพราะสามารถปรับเปลี่ยน แก้ไข และประกาศข่าวสารได้รวดเร็ว สามารถตรวจสอบข่าวสารที่ประกาศได้ว่าแสดงผลหรือไม่
  • ลดการใช้พนักงาน ลดความผิดพลาด ไม่ต้องใช้พนักงานติดตั้งป้ายไวนิลหรือติดโปสเตอร์อีกต่อไป ลดเวลาการทำงานได้มาก
  • จอทำงานอัตโนมัติ เปิด/ปิด เองตามเวลาที่กำหนด
  • ข่าวสารส่งถึงผู้รับได้ดี เพราะไม่ได้มีแค่ภาพนิ่ง แต่ยังสามารถแสดงวิดีโอพร้อมเสียง เพื่อดึงดูดความสนใจได้อีกด้วย
  • ทั้งหมดทำงานผ่านระบบ dSiGNAGE CLOUD พนักงานสามารถทำงานที่ไหนก็ได้

นี่คืออีกหนึ่งโรงพยาบาลยุคใหม่ที่ได้นำเทคโนโลยีมาใช้งานอย่างคุ้มค่า

dSiGNAGE ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและทีมงานโรงพยาบาลองครักษ์ ที่ไว้ใจใช้บริการ