วันที่ 29 มีนาคม 2564 บริษัท ดีไซน์เนจ (ไทยแลนด์) จำกัด โดย นพ.วัลลภ อุดมพรวิรัตน์ ได้มอบจอทัชสกรีน Samsung Flip2 Interactive Whiteboard ขนาด 55″ จำนวน 1 จอ ให้กับโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการประชุมภายในหน่วยงาน

บริษัท ดีไซน์เนจ (ไทยแลนด์) จำกัด บริจาคจอทัชสกรีน Samsung Flip2 ให้โรงพยาบาลบ้านแพ้วเพื่อสาธารณประโยชน์
บริษัท ดีไซน์เนจ (ไทยแลนด์) จำกัด บริจาคจอทัชสกรีน Samsung Flip2 ให้โรงพยาบาลบ้านแพ้วเพื่อสาธารณประโยชน์