บริษัท ดีไซน์เนจ (ไทยแลนด์) จำกัด บริจาคจอ Interactive Whiteboard Samsung Flip2 ขนาดจอ 55″ เพื่อใช้ประโยชน์สำหรับการประชุม การเรียนการสอนภายในหน่วยงาน ณ โรงพยาบาลสมเด็จบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย

ดีไซน์เนจ บริจาคจอทัชสกรีน samsung flip2 โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย
ดีไซน์เนจ บริจาคจอทัชสกรีน samsung flip2 โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย
ดีไซน์เนจ บริจาคจอทัชสกรีน samsung flip2 โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย