dSiGNAGE ขอขอบคุณร้าน MUJI เลือกใช้จอ Digital Signage สำหรับทำ Digital Menu Board บริเวณร้านขายกาแฟ เพื่อแสดงเมนูและโปรโมชั่น

  • ลูกค้าสะดวกสบายเพราะเปลี่ยนคอนเท้นได้จากอินเทอร์เน็ต
  • เปลี่ยนสื่อโฆษณาได้ไม่จำกัด ไม่มีค่าใช้จ่ายแอปแฝง
  • แสดงภาพโปรโมชั่นได้โดดเด่น สะดุดสายตา ด้วยจอขนาด 49″ ความละเอียด และความสว่างสูงกว่าทีวีทั่วไป
  • ลูกค้ามีเมนูใหม่แนะนำทุกเดือน เปลี่ยนได้ทันที ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการพิมพ์โพสเตอร์
  • ใช้งานยาวๆ ตลอดทั้งวันไม่ต้องปิด การันตีคุณภาพจอใช้งานต่อเนื่อง 16/7 และรับประกันนาน 3 ปีเต็ม
digital menuboard central chidlom ร้าน muji