ร้านกาแฟบาวคาเฟ่ สาขาตลาดดอนฉิมพลี

ติดตั้งจอ Digital menu board ขนาด 50 นิ้ว เพื่อแสดงโปรโมชั่น โดยมีการควบคุมสื่อโฆษณาจากส่วนกลาง สำนักงานใหญ่ จัดการง่าย สะดวก รวดเร็ว