ร้าน Kamu Tea เลือกใช้จอ Digital Signage แทนป้ายประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และป้ายโปรโมชั่นแบบเดิม ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและทีมงาน ได้เปลี่ยนมาใช้จอ Digital Menuboard ทดแทนป้ายแบบเดิมในสาขาที่เปิดใหม่แล้ว เนื่องด้วยสาขาที่มากขึ้นทำให้การบริหารจัดการสื่อโฆษณาแบบเดิม (กระดาษ) ใช้ไม่ได้ผล ไม่ขาดความคล่องตัวในการทำงาน ทางทีมดีไซน์เนจ และคามุ ได้ร่วมแก้ไขปัญหาด้วยการนำจอดิจิทัลมาใช้งานทดแทนในทุกๆ สาขา ช่วยให้การทำงานของฝ่ายการตลาดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้

  • สะดวก ง่าย รวดเร็ว ปลอดภัย ส่งข้อมูลสื่อโฆษณาจากส่วนกลาง สำนักงานใหญ่ ไปยังสาขาได้ทุกสาขาพร้อมกัน ลดปัญหาการกระจายสื่อไม่ทั่วถึง
  • กำหนดการเปลี่ยนสื่อล่วงหน้าได้ สามารถแก้ไขได้ตลอดเวลาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากการแก้ไข
  • ทำงานอัตโนมัติ เปิด ปิด เอง
  • ใช้งานง่ายไม่ต้องต่ออุปกรณ์เยอะ ไม่ต้องต่อ USB Drive ใช้เพียงจอเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต
  • ทำงานผ่านระบบ dSiGNAGE CLOUD ที่มีความปลอดภัย