วิธีการเชื่อมต่อ WIFI ให้กับจอ Digital Signage

  • MENU
  • Network
  • Open network setting
  • Wireless
  • เลือกสัญญาณ WIFI ที่ต้องการเชื่อมต่อ ใส่รหัสผ่าน