ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและทีมงานร้านคามุคามุ เลือกใช้บริการจอ Digital Signage อย่างต่อเนื่อง เพราะโซลูชั่นเราประหยัด คุ้มค่า และช่วยแก้ปัญหาการทำงานได้เป็นอย่างดี

  • ส่งสื่อโฆษณา โปรโมชั่นได้อย่างรวดเร็วผ่านอินเทอร์เน็ต
  • ตั้งเวลาแสดงสื่อโฆษณาล่วงหน้าได้
  • มีหลายสาขาส่งพร้อมกันได้ทันที
  • ตั้งเวลาเปิดปิดอัตโนมัติ
  • แสดงสื่อได้น่าสนใจกว่าเดิม ทั้งภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว สไลด์โชว์ เว็บไซต์
  • มอนิเตอร์ได้ตลอดเวลาว่าจอยังติดอยู่หรือไม่
  • ไม่ต้องต่อ Signage box ไม่ต้องเสียบ USB Drive