ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2565

คณะผู้บริหารและทีมงานบริษัท ดีไซน์เนจ (ไทยแลนด์) จำกัด ขอขอบคุณคุณลูกค้าผู้มีอุปการะคุณ รวมถึงคู่ธุรกิจทุกท่าน ที่ได้ให้การสนับสนุนสินค้า และบริการของบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา ในช่วงวันหยุดยาวนี้เราขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยโปรดบันดาลให้คุณลูกค้าและครอบครัว เพื่อนพี่น้อง พร้อมด้วยพนักงานทุกท่าน มีแต่ความสุข ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ ขอให้ทุกท่านมีความสุขสวัสดีตลอดปี 2565

สุดท้ายนี้อย่าลืมการรักษาระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ และรักษาสุขอนามัยส่วนตัวตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัด

“สวัสดีปีใหม่”