ขอขอบคุณทีมงาน TSP@NSTDA สวทช ที่ได้มอบความไว้วางใจเลือกใช้ระบบประชาสัมพันธ์ดิจิตอล Digital Signage เพิ่มความสามารถให้กับสื่อประชาสัมพันธ์ได้มากขึ้น เพิ่มความน่าสนใจ และสามารถนำเสนอเรื่องราวได้หลากหลาย

ลูกค้าเลือกใช้จอ Samsung Digital Signage ขนาด 50 นิ้ว ติดตั้งบริเวณทางเดินผ่าน หน้าลิฟท์ ทุกอาคาร เพื่อใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้กับผู้คน และสำนักงานภายใน

  • ระบบสามารถจัดการสื่อโฆษณาล่วงหน้าได้ กำหนดเวลาได้อย่างอิสระ
  • เล่นสื่อโฆษณาได้ทั้งภาพนิ่ง และวิดีโอ พร้อมเสียงในตัวจอ
  • ควบคุมทุกอย่างผ่านส่วนกลาง อยู่ที่ไหนก็ทำงานได้
  • พร้อมซอฟต์แวร์จัดการแบ่งส่วนหน้าจออัจฉริยะ ให้คุณตกแต่งหน้าจอได้เองอย่างอิสระ เพิ่มความสวยงาม
  • จัดการสิทธิในการทำงานของพนักงานแต่ละคนได้
  • ที่สำคัญไม่ต้องต่อคอมพิวเตอร์ หรือ signage box
digital signage tsp@nstda ปทุมธานี
digital signage tsp@nstda ปทุมธานี
digital signage tsp@nstda ปทุมธานี
digital signage tsp@nstda ปทุมธานี

เบื้องหลังการทำงาน ด้วยทีมงานมืออาชีพ ติดตั้ง Setup และสอนการใช้งานโดยผู้เชี่ยวชาญ ตอบโจทย์ครบทุกการใช้งาน ตอบครบทุกคำถามคาใจผู้ใช้งาน

digital signage tsp@nstda ปทุมธานี
digital signage tsp@nstda ปทุมธานี
digital signage tsp@nstda ปทุมธานี