ติดตั้งจอ Digital Signage ขนาด 55 นิ้ว Samsung ที่โรงพยาบาลบ้านบึง จังหวัดชลบุรี พร้อมติดตั้งกรอบรูปสำหรับจอสีเงิน เพิ่มความสวยงามกว่าการติดตั้งจอแบบทั่วไป

ทางทีมได้มีโอกาสพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการแสดงสื่อประชาสัมพันธ์ในองค์กร โดยเมื่อก่อน ทางโรงพยาบาลได้ใช้จอทีวีบ้านธรรมดามาติดตั้ง และใช้งานเปิดสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ จึงได้พบปัญหาว่าการใช้ทีวีบ้านนั้น บริหารจัดการยาก การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ไม่หลากหลาย หน้าจอไม่สว่างเพียงพอ ทำให้ผู้คนไม่สนใจมองสื่อ จึงได้มองหาโซลูชั่นที่สามารถตอบโจทย์ได้มากกว่าโดยการเลือกใช้จอ Digital Signage ทดแทน ให้ความสว่างที่มากกว่า พร้อมระบบบริหารจัดการจากส่วนกลาง dSiGNAGE CLOUD ที่ใช้งานง่าย ติดตั้งกรอบครอบตัวจอ ให้อารมณ์เสมือนกรอบรูป ดึงดูดความสนใจได้มากกว่าเดิม

ทีมดีไซน์เนจ ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและทีมงานโรงพยาบาลบ้านบึง ที่ได้มอบความไว้วางใจเลือกใช้บริการจากเรา