โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลือกใช้จอ Samsung Flip สำหรับห้องนิทรรศการ โดยทางโรงเรียนเลือกใช้เพื่อการนำเสนองาน Presentation พร้อมแสดงสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของโรงเรียน ทำให้ห้องที่ติดตั้งจอ Samsung Flip นี้ แม้จะเป็นห้องที่แสดงประวัติ แต่สามารถใช้เทคโนโลยีจอ Interactive ร่วมได้อย่างลงตัว