บริษัท ดีไซน์เนจ (ไทยแลนด์) จำกัด ขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสนับสนุนโรงพยาบาลบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โดยบริษัทฯ มีความยินดี🎉ที่จะร่วมบริจาค Business Monitor ขนาด 65 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง เพื่อให้โรงพยาบาลนำไปใช้ประโยชน์สาธารณต่อไป

ทางบริษัทฯ ขอขอบคุณ 🙏 ท่าน ผอ. และทีมงานโรงพยาบาลบ้านบึงที่ได้ให้การต้อนรับ และร่วมกิจกรรมรับบริจาคเป็นอย่างดี บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสินค้าที่ทางบริษัทฯ ได้มอบให้นั้นจะเป็นประโยชน์อย่างสูงสุดกับทางโรงพยาบาลบ้านบึง