dSiGNAGE Thailand ขอขอบพระคุณผู้บริหารและทีมงาน เอสซีจี ระยอง เลือกใช้จอ Samsung Flip สำหรับงานประชุมขนาดกลาง แทนการใช้ Flip chart แบบกระดาษ

เราส่งสินค้าพร้อมสอนการใช้งานให้ลูกค้าอย่างละเอียด ซึ่งตัวฟีเจอร์ต่างๆ ของ Samsung Flip เพียงพอต่อการใช้งานส่วนใหญ่ของลูกค้า เช่น

  • ความพร้อมใช้งานของจอในการเริ่มประชุม เร็วมาก เพียงดึงดินสอหรือเคาะหน้าจอ สามารถเขียนได้ทันที
  • สามารถแทรกสื่อต่างๆ ร่วมประชุมได้ เช่น แทรกรูปภาพ ไฟล์ PDF ไฟล์ Office เข้าไปในจอ นำเสนอได้ทันที ไม่ต้องต่อคอมพิวเตอร์
  • สามารถแชร์หน้าจอสมาร์ทโฟน (smart view / screen mirroring) หรือ PC/Notebook (windows 10) ได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่อสายให้วุ่นวาย
  • สามารถควบคุมคอมพิวเตอร์ หรือสมาร์ทโฟนได้จากจอ Flip สะดวกมากเวลาพรีเซ็นต์งาน ไม่ต้องเดินไปมา

ยังมีส่วนอื่นๆ ที่เราได้แนะนำผู้ใช้งานไปอีกมาก และ Samsung Flip เองยังสามารถประยุกต์ใช้กับงานได้อีกเยอะ หากคุณมีความต้องการจะใช้งานแต่ไม่รู้จะทำได้หรือไม่ปรึกษาเราก่อนได้

ติดต่อสอบถาม

10 + 10 =