S Park Group ชลบุรี สร้างห้องประชุมใหม่ เลือกใช้จอ Samsung Flip3 ขนาด 75″

S Park Group ชลบุรี จัดทำออฟฟิศและห้องประชุมใหม่ เลือกใช้จอ Samsung Flip 3 ขนาด 75 นิ้ว สำหรับติดในห้องประชุม แทนการติดโปรเจกเตอร์ ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน หน้าจอคมชัด 4K และสว่างกว่า ไม่ต้องปิดไฟตอนประชุม สามารถเขียนข้อมูลบนหน้าจอได้ทันที สามารถนำเสนองานต่างๆ...

Samsung Flip 2 กับงานห้องประชุมที่ Sanko Electronics (Thailand) ประทับใจ

ขอขอบคุณลูกค้าต่อเนื่อง Sanko Electronics (Thailand) เลือกใช้จอทัชสกรีน Samsung Flip สำหรับห้องประชุม ครั้งนี้เป็นการซื้อต่อเนื่องจอที่ 2 หลังจากได้ลองใช้งานก่อนแล้ว 1 เครื่อง จึงมั่นใจว่าจอ Samsung Flip ตอบโจทย์การใช้งานสำหรับการประชุมได้เป็นอย่างดี เพราะใช้งานง่าย...

[ผลงาน] บริษัท แกรนด์สยามคอมโพสิต จำกัด ทำห้องประชุมใหม่พร้อมใช้จอ Samsung Flip 85″ แทนการใช้งานโปรเจคเตอร์

ทำห้องประชุมใหม่ ใช้จออะไรดี? ลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท แกรนด์สยามคอมโพสิต จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม IRL มาบตาพุต จังหวัดระยอง ได้มีการทำห้องประชุมใหม่ จึงได้เลือกใช้จอสำหรับห้องประชุม Samsung Flip 2 ขนาด 85″ เพื่อทดแทนการใช้งานโปรเจคเตอร์ ให้ภาพสว่าง...

[ผลงาน] ณัฐชญา คลินิก Natchaya Clinic คลินิกเสริมความงามครบวงจร เลือกใช้งาน Samsung Flip 2 สำหรับการประชุม

ขอขอบคุณ Natchaya clinic คลินิกเสริมความงามครบวงจร ที่ได้ให้ความไว้วางใจเลือกใช้จอ Samsung Flip 2 ขนาด 55 นิ้ว เพื่อใช้งานการประชุม รองรับทั้งระบบ Windows , Android , iOS และ macOS...